Kanjani

Журнальные сканы, имеющиеся в сообществе:

Duet
2012 01, 02, 03,
2011 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2010 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2009 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2008 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2007 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2006 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Myojo
2012 01, 02, 03,
2011 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2010 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2009 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2008 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2007 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2006 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
Popolo
2012 01, 02, 03,
2011 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2010 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2009 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2008 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2007 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2006 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Potato
2012 01, 02, 03,
2011 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2010 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2009 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2008 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2007 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2006 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12


Wink Up
2012 01, 02, 03,
2011 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2010 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2009 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2008 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2007 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2006 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Календари:
06-07, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12

Переводы видео, имеющиеся в сообществе:

- Концерты Excite 2005, Tour 2∞9 Puzzle, Eito Kyodomo 2010, 8Uppers

- Клипы и мейкинги здесь

- Дорамы Joker [10/10+SP], Romes [9/9], Isshun no Kaze ni Nare [4/4], 0 Goshitsu no Kyaku [2nd story] [4th story]
[Engimono] Kuruu ga mama [4/4+SP], Control [11/11], Inu wo Kau to Iu Koto [9/9], GM~Odore Doctor~ [10/10], Umareru
Strawberry Night [11/11], O-PARTS [4/4], 13-sai no Hello Work, Papadoru [10/10], Mikeneko holmes no suiri, Boys on the Run

- Спешиалы и фильмы:
Dive to the Future WB SP 1, Double WB SP 2, Kemarishi WB SP 3
Jitensha shonenki SP, Totsuki Totsukarete Ikirunosa SP, Arigato, Okan SP
8UPPERS FEATURE MUSIC FILM, Chonmage Purin, Ooku, Wild7

- [Shounen Club Premium] complete
Yokoyama Yu | Shibutani Subaru | Murakami Shingo | Okura Tadayoshi | Maruyama Ryuhei | Yasuda Shota | Nishikido Ryo
Ryo + Saito talk | SC perf. - Ryo

- [J3KANSAI] ep. 01

- [Kanpani] ep. 01 | ep. 02 l ep. 03 | ep. 04 | ep. 05 | ep. 06 | ep. 07 | ep. 08 | ep. 17 | ep. 23 | ep. 24| ep. 25 | Jingles Complete Edition

- [Can!Jani] ep. 01 | ep. 02 | ep. 03 | ep. 04 | ep. 05 | ep. 06| ep. 07 | ep. 08 |ep.11 | ep.13

- [Janiben] ep. 003 | ep. 010 | ep. 016 | ep.17 | ep. 024 | ep. 062 | Отрывок от 10.06.30 | ep. 132 |ep. 143 |

- [Muchaburi] ep. 01 | ep. 07 | ep. 12 | ep. 16 | ep. 19

- [7 Okan ] ep. 01- 13 complete

- [Kanjani8 no daidaya] 01 | 02 complete

- [Soreyuke! Daida Man] 01 | 02 complete

- Другие тв-шоу:
[Utaban Kanjani8 game part] - 06.07.07
[Shin Domoto Kyoudai] - 06.25.06
[Domoto Kyodai] - 08.10.26
[Waratte iitomo - Joker cast] - 10.07.13
[Heyx3] - 07.10.08
[Heyx3] - 09.11.09
[Heyx3] - 10.06.28
[Отрывок из Suka-J] - 07.02.13 - Leah Dizon Interview
[Marcopololi] - 10.07.18 - Ryo answers questions
LIFE PV MAKING
[Osharei zoom] 10.08.01 - Ryo
[Sukkiri] 2010.07.30 - Ryo
[Chubaw desu yo] 2009.09.05 - Ryo
[Tsukai Everyday] 08.05.27 - Maru
[Himitsu no Arashi-chan] - 28.10.10
[Maruko Porori] 23.03.08 - Yoko & Yassu
[Hanamaru Cafe] 12.13.06 - Hina
[Hanamaru Cafe] 06.04.08 - Yoko
[Hanamaru Cafe 23.11.07] - Okura
[Hanamaru Cafe 13.08.10] - Okura
Onegai Ranking 14.04.11 - Ryo
[Mezamashi TV 11.07.11] - Ryo
[Mezamashi TV 19.09.11] - Ryo

[24 Hour TV 21.08.11] - Ryo
[Hirunandesu] 19.08.11
[Music Lovers] - 2011.10.30
[Narutomo] 19.06.2008 - Yoko
[Ohayou Asahi Desu] 02.04.2010 - Yoko
[Waratte Iitomo 03.11.2009] - Okura
[Rajikaru 18.09.2008] - Okura
[Arashi ni Shiyagare 2011.08.13]Переводы журнальных интервью:

Duet: 05.08 (Okura), 10.08, 06.09, 10.09, 03.10, 04.10, 05.10, 06.10, 07.10 (Yoko), 11.10, 03.11 (Baru), 09.11 (Maru), 09.11 (Ryo, Okura), 11.11 (Ryo), 01.12

Myojo: 07.10, 07.08 (Ryo), 10.09, 02.11 (Maru, Baru), 01.12 (Baru), 02.12 (Maru), 03.12 (Yoko), 05.12 (Okura), 06.12 (Yasu)

Popolo: 02.06, 12.07 (47 tour), 04.09 (Ryo), 06.09 + (2), 06.10 (1), 09.10 (Yoko), 04.10, 10.10 (Okura), 11.10 (Okura), 11.11

Potato: 03.08 (Okura), 09.08, 10.08, 11.08, 11.08 (Nanbo no Mon ya), 12.08, 01.09, 02.09, 03.09, 04.09 (Eito no Anone: Okura x Maru), 06.09 (Eito no Anone: Yasu x Baru), 07.09 (Eito no Anone: Hina x Maru), 08.09 (Eito no Anone: Okura x Yasu), 09.09 (Eito no Anone: Okura x Yoko), 01.10 (Eito no Anone: Ryo x Baru), 04.10 (Eito no Anone: Yoko x Maru), 05.10, 05.10 (Eito no Anone: Yasu x Baru), 06.10, 06.10 (Eito no Anone: Hina x Okura), 07.10 (Eito no Anone: Yoko x Yasu), 08.10, 08.10 (Eito no Anone: Hina x Baru), 09.10 (Eito no Anone: Maru x Yasu), 10.10 (Eito no Anone: Hina x Yasu), 12.10 (Eito no Anone: Okura x Yasu), 02.11, 02.11 (Okura), 02.11 (Eito no Anone: Okura x Yoko), 03.11 (Okura), 05.11, 06.11 (Yoko), 12.11, 12.11 (Eito no Anone: Yasu x Baru), 02.12

Wink Up: 07.02, 03.04 (Ryo x Uchi), 07.04, 01.10, 04.10, 05.10, 06.10, 07.10 Subaru's Brain - Vol 7, 09-12.11 (Eito ni Q), 06.11 (Okura)

Другие журналы:
TV Life 04.02.2007 Yasuba
47 Concert Tour Photobook (Okura)
Концертный тур 08 (Okura)
Cool Trans 08.08 (Okura)

The Television 27.05 - 30.06.08 (Ryo)
The Television 20.06.09 (Ryo)
Monthly The Television 08.09 (Ryo)

TV Japan 18.09.09 (KuraYasu)
Pinky 11.09.09 (KuraYasu)
The Television 11.28.09-12.04.09 (KuraYasu)

TV PIA 10.09 (KuraYasu)
Hanako 11.09
Non-no 2010 no.7 (Ryo)
Anecan 04.10
MISS 04.10
TV LIFE 06.10
Orisuta 06.10 (Ryo x Baru)
TV guide - Who are 8UPPERS 10.10
8UPPERS characters 10.10
8UPPERS' story
TVGuide 2010-09-11 (Yoko)
TVGuide 2010-09-18 (Ryo)
TV LIFE 29.10.10
Souen 10.10 (Okura)
Saita 09.10 (Okura)

Cinema Cinema 28 - 11.01.10
TV Pia 23.10-07.11.10
With 02.11 (Okura)
Gekkan TV Guide 03.11
The Television 12.10-01.11
Ori-suta 28.03.2011 (Ryo)
Monthly TV Guide 04.11
TV Guide 23-29.04.11 (Ryokura)
An An 08.2011 (Okura)
Hanako 2009-03-25 (Yasu)
Orista 2010-10 (Yasu x Baru)
TV Pia 23.10-07.11

8UPPERS tour MC: pt.1 + pt.2 + pt.3 + Wink Killer Letters

Kagotsurube: pt.1 + pt.2 + pt.3 + pt.4J-web переводы:

Nishikido Ryo | Maruyama Ryuhei | Yasuda Shota | Yokoyama Yu | Murakami Shingo| Shibutani Subaru | Okura Tadayoshi

Манга Honma Ni Kanjani8!

том 1: глава 1 | глава 2 | глава 3 | глава 4

Recomen\Tsusshin:

Recomen 21.10.10 + Okura
Recomen 16.12.10 + Okura & Baru
Recomen 19.05.11
Tsusshin 16.01.11 + Okura & Baru
Tsusshin 16.01.11 + Ryo & Yassu

@темы: Modpost